Паравани за Купатила

ВАЖНО: ИЗРАБОТУВАМЕ ПАРАВАНИ ПО НАРАЧКА

НУДИМЕ: МОЖНОСТ ЗА МОНТАЖА ОД НАШИ ИСКУСНИ МАЈСТОРИ

П01

За ЦОКЛЕ

Стакло: Калено Транспарентно 5mm
Профил: Хром алуминиумски

ДимензииРедовна цена
80 x 185 cm
90 x 185 cm
100 x 185 cm


П02

За ЦОКЛЕ

Стакло: Калено транспарентно 6mm
Профил: Алуминиумски црн

ДимензииРедовна цена
100 х 185 cm
110 х 185 cm
120 х 185 cm
130 х 185 cm
140 х 185 cm
150 х 185 cm
160 х 185 cm
170 х 185 cm

П03

За ЦОКЛЕ

Стакло: Калено транспарентно 5mm
Профил: Хром алуминиум

ДимензииРедовна цена
90 х 180 cm
100 х 180 cm
120 х 180 cm
130 х 180 cm
140 х 180 cm
150 х 180 cm
160 х 180 cm
170 х 180 cm


П04

За ЦОКЛЕ

Стакло: Калено транспарентно или матирано 5mm
Профил: Хром алуминиум

ДимензииРедовна цена
120 х 185 cm
130 х 185 cm
140 х 185 cm
150 х 185 cm
160 х 185 cm
170 х 185 cm
180 х 185 cm
190 х 185 cm
200 х 185 cm


П05

За ЦОКЛЕ

Стакло: Калено транспарентно со декоративни линии 5mm
Профил: Хром алуминиум

ДимензииРедовна цена
120 х 180 cm
140 х 180 cm
150 х 180 cm
160 х 180 cm
170 х 180 cm


П06

За ЦОКЛЕ

Стакло: Калено Матирано 5mm
Профил: Алуминиумски матиран

ДимензииРедовна цена
70 x 90 х 185 cm
70 x 100 х 185 cm
70 x 120 х 185 cm
80 x 80 х 185 cm
80 x 90 х 185 cm
80 x 100 х 185 cm
80 x 110 х 185 cm
80 x 120 х 185 cm
90 x 90 х 185 cm
90 x 100 х 185 cm
90 x 110 х 185 cm
90 x 120 х 185 cm
100 x 100 х 185 cm
100 x 120 х 185 cm

П07

За ЦОКЛЕ

Стакло: Калено Транспарентно 5mm
Профил: Алуминиумски

ДимензииРедовна цена
70 x 90 х 185 cm
70 x 100 х 185 cm
70 x 120 х 185 cm
80 x 80 х 185 cm
80 x 90 х 185 cm
80 x 100 х 185 cm
80 x 110 х 185 cm
80 x 120 х 185 cm
90 x 90 х 185 cm
90 x 100 х 185 cm
90 x 110 х 185 cm
90 x 120 х 185 cm
100 x 100 х 185 cm
100 x 120 х 185 cm

П08

За ЦОКЛЕ

Стакло: Калено транспарентно темно 6mm
Профил: Алуминиумски црн

ДимензииРедовна цена
80 x 80 х 185 cm
90 x 90 х 185 cm
80 x 90 х 185 cm
100 x 70 х 185 cm
100 x 80 х 185 cm
100 x 90 х 185 cm
100 x 100 х 185 cm
120 x 80 х 185 cm
120 x 90 х 185 cm

П09

За ЦОКЛЕ

Стакло: Транспарентно со декоративни линии 5mm
Профил: Алуминиумски матиран

ДимензииРедовна цена
80 x 80 х 185 cm
90 x 90 х 185 cm
100 x 80 х 185 cm
120 x 80 х 185 cm


П10

За ЦОКЛЕ

Стакло: Калено транспарентно 5mm
Профил: Хром алуминиумски профили и држач

ДимензииРедовна цена
80 х 80 cm
90 х 90 cm


Може да ве интересира


П11

За ЦОКЛЕ

Стакло: Транспарентно 6mm
Профил: Алуминиумски црн

ДимензииРедовна цена
90 x 90


П12

За ЦОКЛЕ

Стакло: Калено Транспарентно 8mm
Профил: Алуминиумски црн и црн држач

ДимензииРедовна цена
80 x 190 cm
90 x 190 cm
100 x 190 cm
110 x 190 cm
120 x 190 cm

П13

За ЦОКЛЕ или ниска КАДА

Стакло: Калено Транспарентно 8mm
Профил: Алуминиумски држач

ДимензииРедовна цена
80 x 190 cm
90 x 190 cm
100 x 190 cm
110 x 190 cm
120 x 190 cm

П14

За ЦОКЛЕ

Стакло: Калено матирано 8mm
Профил: Алуминиумски држач без рачка

ДимензииРедовна цена
80 x 190 cm
90 x 190 cm
100 x 190 cm
110 x 190 cm
120 x 190 cm

П15

За КАДА

Стакло: Калено Матирано 5mm
Профил: Хром алуминиум

ДимензииРедовна цена
120 х 150 cm
140 х 150 cm
150 х 150 cm
160 х 150 cm
170 х 150 cm

П16

За КАДА

Стакло: Калено Матирано 5mm
Профил: Хром алуминиум

ДимензииРедовна цена
120 x 70 х 150 cm
140 x 70 х 150 cm
150 x 70 х 150 cm
160 x 70 х 150 cm
170 x 70 х 150 cm


П17

За КАДА

Стакло: Калено транспарентно со декоративни линии 5mm
Профил: Хром алуминиум

ДимензииРедовна цена
85 х 140 cm

П18

За КАДА

Стакло: Калено транспарентно 5mm
Профил: Хром алуминиумски држачи и шарки

ДимензииРедовна цена
120 х 150 cm

Параван по нарачка

За ЦОКЛЕ и КАДА

Стакло: Калено транспарентно или матирано
Профил: Хром алуминиум
Начин на отварање: Шарки или Шини

ДимензииРедовна цена
По нарачкаПо пресметка

Може да ве интересира