Архитектура

ДОМИНГ ЈТД нуди комплетни решенија за следните архитектонски услуги:

  • Индивидуални станбени објекти,
  • Индустриски објекти.

Услуги:

  • Проектирање,
  • Ревизија.