Дождење

Системот со дождење претставува најефикасен систем за наводнување на житни култури, затревени паркови и зеленило.

 1. ЗОШТО ДОЖДЕЊЕ?

 • Тоа е најефикасниот начин на наводнување во моментот на житни култури и тревни површини.
 • Наводнува рамномерно
 • Одличен систем за наводнување          (ако добро се димензионира од искусни хидро инженери)
 1. КАКО ФУНКЦИОНИРА СИСТЕМОТ?

 • За да функционира овој систем, сите елементи треба да функционираат како една целина.
 • Во зависност од чистотата на водата, треба да се димензионира филтер кој ќе пропушта низ него вода која има честици на загаденост кои се помали од отворите на прскалките. Тоа го прави искусен хидро инженер
 • Има можност за додавање на резервоар за растварање на ѓубриво во водата со која се наводнува. Па земјоделската култура ќе биде наѓубрена со самото наводнување
 • Никогаш не препуштајте овој систем да Ви го изведува непрофесионална фирма, или обичен мајстор. Бидејќи со неправилен избор на сите елементи може да дојде до зачепување на прскалките и уништена инвестиција, затоа не експериментирајте, доверете се на професионалци.
 1. ШТО ДОБИВАТЕ СО НАС?

 • Проект од искусен хидро инженерски тим. (кој е најчесто бесплатен ако ние ви го изведуваме целиот систем)
 • Монтажа од екипа на искусни мајстори, секогаш со хидро инженер на терен при изведба.
 • Консултантски услуги.
 • Екстра квалитет.