Ископ

Вршиме ископ на ровови и останати земјани работи.
Располагаме со тешки подгради за длабоки ископи на ровови.

Контактирајте не’ за понуда.