Оплата за кружни столбови

ПРОДАЖБА и ИЗНАЈМУВАЊЕ на оплата за формирање на КРУЖНИ СТОЛБОВИ.

Дијаметри: 25cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm и 70cm

Со употреба на овој тип на оплата добивате:

  • Модуларно наставување до потребната висина,
  • Брза монтажа на оплатата,
  • Нема лепење на бетонот на пластиката,
  • Можност за многукратно користење на истата оплата,
  • Идеално мазна бетонска површина.