Галантерија за купатило

Z01 – Држач за пешкир

ДимензииРедовна цена
60 cm2.900,00 ден


Z02 – Држач за пешкир

ДимензииРедовна цена
60 cm700,00 ден


Z03 – Држач за пешкир

ДимензииРедовна цена
60 cm1.000,00 ден


Z04 – Држач за пешкир

ДимензииРедовна цена
60 cm800,00 ден


Z05 – Држач за пешкир кружен

ДимензииРедовна цена
Кружен480,00 ден


Z06 – Држач за хартија

ДимензииРедовна цена
520,00 ден


Z07 – Закачалка за пешкир

ДимензииРедовна цена
410,00 ден


Z08 – Закачалка за пешкир

ДимензииРедовна цена
410,00 ден


Z09 – Чашка со држач

ДимензииРедовна цена
520,00 ден


Z10 – Држач за сапун

ДимензииРедовна цена
570,00 ден


Z11 – Држач за течен сапун

ДимензииРедовна цена
640,00 ден


N01 – Држач за пешкир

ДимензииРедовна цена
60 cm3.100,00 ден


N02 – Држач за пешкир

ДимензииРедовна цена
60 cm900,00 ден


N03 – Држач за пешкир

ДимензииРедовна цена
60 cm1.140,00 ден


N04 – Држач за пешкир

ДимензииРедовна цена
Кружен650,00 ден


N05 – Држач за хартија

ДимензииРедовна цена
580,00 ден


N06 – Држач за пешкир

ДимензииРедовна цена
510,00 ден


N07 – Држач за пешкир

ДимензииРедовна цена
520,00 ден


N08 – Чашка со држач

ДимензииРедовна цена
640,00 ден


N09 – Држач за сапун

ДимензииРедовна цена
580,00 ден


N10 – Држач за течен сапун

ДимензииРедовна цена
690,00 ден