Мебел за бања и огледала ПРОБА

НУДИМЕ: МОЖНОСТ ЗА МОНТАЖА ОД НАШИ ИСКУСНИ МАЈСТОРИ
НАРАЧКИ: 078 214 499 (моб. и viber)

ЕКО Е01

Еко Е01 Комплет Горен дел Долен дел
55 cm 6,600.00\ ден 2,310.00\ ден 4,290.00\ ден
65 cm 7,800.00\ ден 2,730.00\ ден 5,070.00\ ден
Generated by wpDataTables

[table id=4 /]


ЕКО Е02

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
60 cm на ѕид6 700,00 ден
60 cm со ногарки7 200,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
60 cm на ѕид денден
60 cm со ногарки ден ден


ЕКО Е03

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
60 cm на ѕид 6 700,00 ден
60 cm со ногарки 7 200,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
60 cm на ѕид денден
60 cm со ногарки денден


Класик

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm9 700,00 ден
65 cm11 000,00 ден
80 cm13 650,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm8 100,00 ден


Кордоба

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm10 100,00 ден
65 cm11 400,00 ден
80 cm14 200,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm8 400,00 ден


Контеса

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm10 100,00 ден
65 cm11 400,00 ден
80 cm14 200,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm8 100,00 ден


Верона

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm10 100,00 ден
65 cm11 400,00 ден
80 cm14 200,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm8 100,00 ден


Верона 3

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
80 cm14 900,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm8 100,00 ден


Бокс

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm11 100,00 ден
65 cm12 400,00 ден
80 cm15 000,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm8 400,00 ден


Делта

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm12 000,00 ден
65 cm13 300,00 ден
80 cm15 800,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
170 х 35 cm8 200,00 ден


Може да ве интересира


Лагуна плус

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm14 500,00 ден
65 cm15 800,00 ден
80 cm18 300,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 200,00 ден


Лагуна плус – бело

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm14 500,00 ден
65 cm15 800,00 ден
80 cm18 300,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 200,00 ден


Зенон

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm13 300,00 ден
65 cm14 400,00 ден
80 cm17 100,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
156 х 35 cm8 200,00 ден


Зенон В

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm13 300,00 ден
65 cm14 400,00 ден
80 cm17 100,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
156 х 35 cm8 200,00 ден


Сигма

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm14 500,00 ден
65 cm15 800,00 ден
80 cm18 300,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 200,00 ден


Арте

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm12 000,00 ден
65 cm14 500,00 ден
80 cm16 900,00 ден
100 cm20 200,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 200,00 ден


Атлас

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
80 cm17 100,00 ден
100 cm20 200,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 200,00 ден


Тренд

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm13 900,00 ден
65 cm16 400,00 ден
80 cm18 900,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 900,00 ден


Твист

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm12 000,00 ден
65 cm13 300,00 ден
80 cm15 800,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
190 х 35 cm8 200,00 ден


Твист вуд

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm12 000,00 ден
65 cm13 300,00 ден
80 cm15 800,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
190 х 35 cm8 200,00 ден


Може да ве интересира


Мини твист

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm12 600,00 ден
65 cm13 900,00 ден
80 cm16 400,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm7 600,00 ден


Твист комбо

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
80 cm16 400,00 ден
100 cm19 300,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден


Рапид

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm11 900,00 ден
65 cm13 300,00 ден
80 cm15 800,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm7 600,00 ден


Рапид вуд 1

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm11 900,00 ден
65 cm13 300,00 ден
80 cm15 800,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm7 600,00 ден


Рапид вуд 2

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm11 900,00 ден
65 cm13 300,00 ден
80 cm15 800,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm7 600,00 ден


Атос

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm10 800,00 ден
65 cm12 000,00 ден
80 cm13 900,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 200,00 ден


Твист фурнитекс

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm15 500,00 ден
65 cm18 300,00 ден
80 cm20 800,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm9 900,00 ден


Перла 1

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm14 200,00 ден
65 cm16 400,00 ден
80 cm18 700,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm9 200,00 ден


Перла 2

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
100 cm22 100,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm9 200,00 ден


Перла 3

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
120 cm28 400,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
120 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm9 200,00 ден


Може да ве интересира


Феликс 1

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm14 200,00 ден
65 cm16 300,00 ден
80 cm18 700,00 ден
100 cm22 100,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm9 200,00 ден


Феликс 2

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm14 200,00 ден
65 cm16 300,00 ден
80 cm18 700,00 ден
100 cm22 100,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm9 200,00 ден


Феликс 3

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm14 200,00 ден
65 cm16 300,00 ден
80 cm18 700,00 ден
100 cm22 100,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm9 200,00 ден


Феликс комбо 1

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
80 cm20 800,00 ден
100 cm24 600,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm ден


Феликс комбо 2

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
80 cm20 800,00 ден
100 cm24 600,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm ден


Мона

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm17 100,00 ден
65 cm18 300,00 ден
80 cm19 600,00 ден
100 cm21 500,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm7 600,00 ден


Може да ве интересира