Мебел за бања и огледала

НУДИМЕ: МОЖНОСТ ЗА МОНТАЖА ОД НАШИ ИСКУСНИ МАЈСТОРИ

М01

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден


М02

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден

М03

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден

ДимензииРедовна цена – Висок ормар
150 х 35 cmден

М04

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
120 cmденден

ДимензииРедовна цена
Горен + Долен дел
120 cmден


М05

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден

ДимензииРедовна цена – Висок ормар
150 х 35 cmден

* Достапно во боја по Ваш избор.


М06

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички


М07

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cmден

* Достапно во боја по Ваш избор.


М08

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
65 cmденден

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
65 cmден


М09

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден

* Достапно во боја по Ваш избор.


М10

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

* Достапно во боја по Ваш избор.М11

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
80 cmденден

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
80 cmден


М12

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден


М13

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден

М14

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
45 cmденден

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
45 cmден

М15

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден

М16

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

* Достапно во боја по Ваш избор.


М17

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден

М18

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден


М19

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден


М20

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден

М21

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички


М22

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден

М23

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден

М24

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден

М25

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cmден
65 cmден
80 cmден
100 cmден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm и 100cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден