Мебел за бања и огледала

НУДИМЕ: МОЖНОСТ ЗА МОНТАЖА ОД НАШИ ИСКУСНИ МАЈСТОРИ

ЕКО Е01

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm6 600,00ден
65 cm7 800,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден


ЕКО Е02

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
60 cm на ѕид6 300,00 ден
60 cm со ногарки6 800,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
60 cm на ѕид денден
60 cm со ногарки ден ден


ЕКО Е03

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
60 cm на ѕид 6 300,00 ден
60 cm со ногарки 6 800,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
60 cm на ѕид денден
60 cm со ногарки денден


Класик

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm9 200,00 ден
65 cm10 400,00 ден
80 cm13 000,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm7 700,00 ден


Кордоба

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm9 600,00 ден
65 cm10 800,00 ден
80 cm13 500,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm8 000,00 ден


Контеса

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm9 600,00 ден
65 cm10 800,00 ден
80 cm13 500,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm7 700,00 ден


Верона

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm9 600,00 ден
65 cm10 800,00 ден
80 cm13 500,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm7 700,00 ден


Верона 3

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
80 cm14 100,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm7 700,00 ден


Бокс

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm10 500,00 ден
65 cm11 800,00 ден
80 cm14 200,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm8 000,00 ден


Делта

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm11 400,00 ден
65 cm12 600,00 ден
80 cm15 000,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
170 х 35 cm7 800,00 ден


Може да ве интересира


Лагуна плус

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm13 800,00 ден
65 cm15 000,00 ден
80 cm17 400,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm7 800,00 ден


Лагуна плус – бело

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm13 800,00 ден
65 cm15 000,00 ден
80 cm17 400,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm7 800,00 ден


Зенон

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm12 600,00 ден
65 cm13 800,00 ден
80 cm16 200,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
156 х 35 cm7 800,00 ден


Зенон В

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm12 600,00 ден
65 cm13 800,00 ден
80 cm16 200,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
156 х 35 cm7 800,00 ден


Сигма

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm13 800,00 ден
65 cm15 000,00 ден
80 cm17 400,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm7 800,00 ден


Арте

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm11 400,00 ден
65 cm13 800,00 ден
80 cm16 200,00 ден
100 cm19 200,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm7 800,00 ден


Атлас

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
80 cm16 200,00 ден
100 cm19 200,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm7 800,00 ден


Тренд

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm13 200,00 ден
65 cm15 600,00 ден
80 cm18 000,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 400,00 ден


Твист

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm11 400,00 ден
65 cm12 600,00 ден
80 cm15 000,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
190 х 35 cm7 800,00 ден


Твист вуд

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm11 400,00 ден
65 cm12 600,00 ден
80 cm15 000,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
190 х 35 cm7 800,00 ден


Може да ве интересира


Мини твист

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm12 000,00 ден
65 cm13 200,00 ден
80 cm15 600,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm7 200,00 ден


Твист комбо

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
80 cm15 600,00 ден
100 cm18 300,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден


Рапид

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm11 400,00 ден
65 cm12 600,00 ден
80 cm15 000,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm7 200,00 ден


Рапид вуд 1

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm11 400,00 ден
65 cm12 600,00 ден
80 cm15 000,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm7 200,00 ден


Рапид вуд 2

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm11 400,00 ден
65 cm12 600,00 ден
80 cm15 000,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm7 200,00 ден


Атос

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm10 200,00 ден
65 cm11 400,00 ден
80 cm13 200,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm7 800,00 ден


Твист фурнитекс

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm14 700,00 ден
65 cm17 400,00 ден
80 cm19 800,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm9 400,00 ден


Перла 1

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm13 500,00 ден
65 cm15 600,00 ден
80 cm17 800,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 700,00 ден


Перла 2

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
100 cm21 000,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 700,00 ден


Перла 3

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
100 cm27 000,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 700,00 ден


Може да ве интересира


Феликс 1

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm13 500,00 ден
65 cm15 600,00 ден
80 cm17 800,00 ден
100 cm21 000,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 700,00 ден


Феликс 2

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm13 500,00 ден
65 cm15 600,00 ден
80 cm17 800,00 ден
100 cm21 000,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 700,00 ден


Феликс 3

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm13 500,00 ден
65 cm15 600,00 ден
80 cm17 800,00 ден
100 cm21 000,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 700,00 ден


Феликс комбо 1

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
80 cm19 800,00 ден
100 cm23 400,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm ден


Феликс комбо 2

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
80 cm19 800,00 ден
100 cm23 400,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm ден


Мона

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm16 200,00 ден
65 cm17 400,00 ден
80 cm18 600,00 ден
100 cm20 400,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm7 200,00 ден


Може да ве интересира