Мебел за бања и огледала

НУДИМЕ: МОЖНОСТ ЗА МОНТАЖА ОД НАШИ ИСКУСНИ МАЈСТОРИ
НАРАЧКИ: 072 422 315 (моб. и viber)

ЕКО Е01

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm8 200,00ден
65 cm8 700,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден


Класик

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm10 200,00 ден
65 cm11 600,00 ден
80 cm14 400,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm8 600,00 ден


Кордоба

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm10 600,00 ден
65 cm12 000,00 ден
80 cm14 900,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm8 900,00 ден


Контеса

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm10 600,00 ден
65 cm12 000,00 ден
80 cm14 900,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm8 600,00 ден


Верона

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm10 600,00 ден
65 cm12 000,00 ден
80 cm14 900,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm8 600,00 ден


Верона 3

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
80 cm15 600,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm8 600,00 ден


Бокс

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm11 600,00 ден
65 cm13 100,00 ден
80 cm15 700,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
175 х 35 cm8 900,00 ден


Делта

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm12 700,00 ден
65 cm14 000,00 ден
80 cm16 700,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
170 х 35 cm8 700,00 ден


Може да ве интересира


Лагуна плус

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm15 300,00 ден
65 cm16 700,00 ден
80 cm19 300,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 700,00 ден


Лагуна плус – бело

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm15 300,00 ден
65 cm16 700,00 ден
80 cm19 300,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 700,00 ден


Зенон

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm14 000,00 ден
65 cm15 300,00 ден
80 cm18 000,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
156 х 35 cm8 700,00 ден


Зенон В

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm14 000,00 ден
65 cm15 300,00 ден
80 cm18 000,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
156 х 35 cm8 700,00 ден


Сигма

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm15 300,00 ден
65 cm16 700,00 ден
80 cm19 300,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 700,00 ден


Арте

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm12 700,00 ден
65 cm15 300,00 ден
80 cm18 000,00 ден
100 cm21 300,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 700,00 ден


Атлас

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
80 cm18 000,00 ден
100 cm21 300,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 700,00 ден


Тренд

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm14 700,00 ден
65 cm17 300,00 ден
80 cm20 000,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm9 400,00 ден


Твист

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm12 700,00 ден
65 cm14 000,00 ден
80 cm16 700,00 ден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
*На 55cm и 65cm – Огледалото е со една вратичка
*На 80cm – Огледалото е со две вратички

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
190 х 35 cm8 700,00 ден


Твист вуд

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm12 700,00 ден
65 cm14 000,00 ден
80 cm16 700,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
190 х 35 cm8 700,00 ден


Може да ве интересира


Мини твист

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm13 300,00 ден
65 cm14 700,00 ден
80 cm17 300,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 000,00 ден


Твист комбо

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
80 cm17 300,00 ден
100 cm20 300,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cmден


Рапид

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm12 700,00 ден
65 cm14 000,00 ден
80 cm16 700,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 000,00 ден


Рапид вуд 1

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm12 700,00 ден
65 cm14 000,00 ден
80 cm16 700,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 000,00 ден


Рапид вуд 2

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm12 700,00 ден
65 cm14 000,00 ден
80 cm16 700,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 000,00 ден


Атос

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm11 400,00 ден
65 cm12 700,00 ден
80 cm14 700,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 700,00 ден


Твист фурнитекс

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm16 300,00 ден
65 cm19 300,00 ден
80 cm22 000,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm10 400,00 ден


Перла 1

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm14 900,00 ден
65 cm17 300,00 ден
80 cm19 700,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm9 600,00 ден


Перла 2

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
100 cm23 300,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm9 600,00 ден


Перла 3

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
120 cm30 000,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
120 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm9 600,00 ден


Може да ве интересира


Феликс 1

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm14 900,00 ден
65 cm17 300,00 ден
80 cm19 700,00 ден
100 cm22 800,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm9 600,00 ден


Феликс 2

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm14 900,00 ден
65 cm17 300,00 ден
80 cm19 700,00 ден
100 cm22 800,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm9 600,00 ден


Феликс 3

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm14 900,00 ден
65 cm17 300,00 ден
80 cm19 700,00 ден
100 cm22 800,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm9 600,00 ден


Феликс комбо 1

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
80 cm22 000,00 ден
100 cm26 000,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm ден


Феликс комбо 2

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
80 cm22 000,00 ден
100 cm26 000,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm ден


Мона

ДимензииРедовна цена – Горен + Долен дел
55 cm18 000,00 ден
65 cm19 300,00 ден
80 cm20 700,00 ден
100 cm22 700,00 ден

ДимензииРедовна цена
само горен дел
Редовна цена
само долен дел
55 cmденден
65 cmденден
80 cmденден
100 cmденден

ДимензииРедовна цена -Висок ормар
150 х 35 cm8 000,00 ден


Може да ве интересира