Батерии за мијалник – за ѕид

БМЅ01

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливРедовна цена
JP321S20200 mmден

Гаранција: 60 месеци


БМЅ02

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливРедовна цена
JP321015150 mmден
JP321020200 mmден
JP321030300 mmден

Гаранција: 60 месеци


БМЅ03

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливРедовна цена
JP322014140 mmден
JP322020200 mmден

Гаранција: 60 месеци

БМЅ04

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливРедовна цена
JP321015150 mmден
JP321020200 mmден
JP321030300 mmден

Гаранција: 60 месеци

БМЅ05

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливРедовна цена
J321S20200 mmден

Гаранција: 60 месеци

БМЅ06

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливРедовна цена
JZ32115150 mmден
JZ32120200 mmден

Гаранција: 60 месеци

БМЅ07

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливРедовна цена
К01114140 mm – Sден
К01101200 mm – Sден
К01130300 mm- Sден

Гаранција: 60 месеци

БМЅ08

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливРедовна цена
К03101200 mm – Uден

Гаранција: 60 месеци

БМЅ09

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливРедовна цена
К03113130 mm – Jден
K03120200 mm – Jден

Гаранција: 60 месеци

БМЅ10

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливРедовна цена
N01114140 mm – Sден
N01101200 mm – Sден
N01130300 mm – Sден

Гаранција: 60 месеци

БМЅ11

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливРедовна цена
N03101200 mm – Uден

Гаранција: 60 месеци

БМЅ12

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливРедовна цена
N03113130 mm – Jден
N03120200mm – Jден

Гаранција: 60 месеци

БМЅ13

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливРедовна цена
N03201190 mm ден

Гаранција: 60 месеци

БМЅ14

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливРедовна цена
N032115150 mm ден
NO32120200 mmден

Гаранција: 60 месеци