Високи батерии за надградни мијалници

ВБНМ01

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
130109150mmнеден

Гаранција: 60 месеци


ВБНМ02

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
130109w150mmнеден

Гаранција: 60 месеци


ВБНМ03

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
230109150mmнеден

Гаранција: 60 месеци


ВБНМ04

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
230109150mmнеден

Гаранција: 60 месеци


ВБНМ05

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
230109b150mmнеден

Гаранција: 60 месеци


ВБНМ06

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
230109g150mmнеден

Гаранција: 60 месеци


ВБНМ07

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
230501b200mmнеден

Гаранција: 60 месеци


ВБНМ08

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
jz30109160mmнеден
jz30139160mmдаден

Гаранција: 60 месеци