Батерии за мијалник – наседни

БМН01

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JP301001112 mmхден

Гаранција: 60 месеци


БМН02

Батерија за садопер

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JP381001230 mm хден
JP381003230 mm Даден
JP381081150 mmхден
JP381083150 mmДаден

Гаранција: 60 месеци


БМН03

Батерија за садопер

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JP382001200 mmxден
JP382003200 mmДаден
JP382011130 mmxден
JP382013130 mmДаден

Гаранција: 60 месеци


БМН04

Батерија за садопер

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JP382201180 mmxден
JP382203180 mmДаден

Гаранција: 60 месеци

БМН05

Батерија за садопер

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
130101 mmxден

Гаранција: 60 месеци

БМН06

Батерија за садопер

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
130109 mmxден

Гаранција: 60 месеци

БМН07

Батерија за садопер

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
138201 mmxден

Гаранција: 60 месеци

БМН08

Батерија за садопер

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JQ301001 mmxден
JQ30201 -Mmmден
JQ30109 -Lmmден

Гаранција: 60 месеци