Батерии за мијалник – наседни

БМН01

Батерија за лабаво

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JP301001112 mmнеден

Гаранција: 60 месеци


БМН02

Батерија за садопер

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JP381001230 mm неден
JP381003230 mm даден
JP381081150 mmнеден
JP381083150 mmдаден

Гаранција: 60 месеци


БМН03

Батерија за садопер

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JP382001200 mmнеден
JP382003200 mmдаден
JP382011130 mmнеден
JP382013130 mmдаден

Гаранција: 60 месеци


БМН04

Батерија за садопер

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JP382201180 mmнеден
JP382203180 mmдаден

Гаранција: 60 месеци


БМН05

Батерија за садопер

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
130101 mmнеден

Гаранција: 60 месеци

БМН06

Батерија за садопер

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
130109 mmнеден

Гаранција: 60 месеци

БМН07

Батерија за садопер

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
138201 mmнеден

Гаранција: 60 месеци

БМН08

Батерија за садопер

ШифраДолжина до изливПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JQ301001 mmнеден
JQ30201 -Mmmден
JQ30109 -Lmmден

Гаранција: 60 месеци

БМН09

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
N21101неден

Гаранција: 60 месеци

БМН10

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
N22101неден

Гаранција: 60 месеци

БМН11

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
N22102неден

Гаранција: 60 месеци

БМН12

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JC38101неден

Гаранција: 60 месеци

БМН13

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JC30101неден

Гаранција: 60 месеци

БМН14

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JQ30109неден

Гаранција: 60 месеци

БМН15

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JQ38101неден
JQ38101даден

Гаранција: 60 месеци

БМН16

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JQ30201неден

Гаранција: 60 месеци

БМН17

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JZ30101неден

Гаранција: 60 месеци

БМН18

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JZ30109неден

Гаранција: 60 месеци

БМН19

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JZ38101неден
JZ38103даден

Гаранција: 60 месеци

БМН20 црна

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
230109Bнеден

Гаранција: 60 месеци

БМН21 црна

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
238201Bнеден

Гаранција: 60 месеци

БМН22 црна

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
230101Bнеден

Гаранција: 60 месеци

БМН23 -за извлекување црна

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
238601Bнеден

Гаранција: 60 месеци

БМН24 црна / златна

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
230101BGнеден

Гаранција: 60 месеци

БМН25

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
J382201неден
J382203даден

Гаранција: 60 месеци

БМН26

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
j389001неден

Гаранција: 60 месеци

БМН27

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
XO30101неден

Гаранција: 60 месеци

БМН28 бела

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
130101Wнеден

Гаранција: 60 месеци

БМН29 бела

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
130109Wнеден

Гаранција: 60 месеци

БМН30 бела

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
138201Wнеден
138203Wдаден

Гаранција: 60 месеци

БМН31

Батерија за садопер

ШифраПриклучок за
мал бојлер
Редовна цена
JB38221неден

Гаранција: 60 месеци