Противпожарни системи

ДОМИНГ е компанија која врши комплетен инженеринг при проектирање и изведба на надворешни и внатрешни противпожарни хидрантски системи.
Нудиме комплетен инженеринг при изградба на хидрантските системи. Вредните раце на искусните мајстори, поткрепени со знаењето на нашите инженери дава одлични резултати при изградба и на најкомплексните хидрантски системи.

Побарајте ја вашата понуда на понудените контакт телефони или e-mail адреси.