Пумпни станици

ДОМИНГ е компанија која врши комплетен инженеринг при проектирање и изведба на пумпни станици за објекти.

Нудиме пумпни станици:

  • За зголемување на притисок во објекти за вода за пиење
  • За зголемување на притисок во објекти на техничка вода
  • За зголемување на притисок во објекти за противпожарни системи
  • За пумпање на отпадни води од ниски катови кон повисока градска канализациона мрежа.
  • Индустриски пумпни станици

Нудиме комплетен инженеринг при изградба на вашата потребна пумпна станица. Вредните раце на искусните мајстори, поткрепени со знаењето на нашите инженери дава одлични резултати при изградба и на најкомплексните пумпни станици.

Побарајте ја вашата понуда на понудените контакт телефони или e-mail адреси.