Сертификати

Во Доминг квалитетот е поставен на едно повисоко ниво. Тоа е докажано со сертификација на компанијата од страна на сертификационото тело TUV NORD.

  • ISO 9001:2015 – Систем за управување со квалитет
  • ISO 14001:2015 – Систем за управување со животната средина
  • ISO 45001:2018 – Систем за управување со заштита на здравјето и безбедноста при работа

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018