ИНСТАЛАЦИИ КАЈ ОБЈЕКТИ

ДОМИНГ проектира и изведува внатрешни инсталации од различен обем (од поставување на чешми, па сé до комплицирани комплекси на згради и деловни објекти)

ДОМИНГ располага со екипа на добро обучени мајсори кои најпрофесионално ги завршуваат задачите од областа на куќните инсталации.

Инсталациите кои ги проектираме и изведуваме се следните:

*) По завршената монтажа, сите инсталации се испитуваат од наша страна во присуство на инвеститорот.