Кариера

Дипломиран инженер архитект – Урбанист

Оглас број 20230410Бараме: Дипломиран инженер архитектРаботно место: Проектант на урбанистички проектиЛокација на работно место: Скопје или Радовиш (по избор на кандидатот)Работно време: Понеделник до Петок, од 08:00 до 16:00 часот. Потребни квалификации: Образование: Архитектонски факултет Работно искуство: Предност имаат кандидатите со искуство во изработка на Урбанистички проекти за инфраструктура, Познавање на софтвери: MS Office, AutoCAD, Овластување за изработка на урбанистички планови, Персонални способности: Комуникациски способности, Способност за тимска работа, Способност за самостојно водење на проект, Опис на работни задачи: Изработка на Урбанистички проекти, Комуникација со Инвеститор и Проектен тим, Нудиме:…

Read More
Кариера

Геодетски инженер

Оглас број 20230412Бараме: Дипломиран геодетски инженерРаботно место: Геодетски инженерЛокација на работно место: Скопје или Радовиш (по избор на кандидатот)Работно време: Понеделник до Петок, од 08:00 до 16:00 часот. Потребни квалификации: Образование: Градежен факултет, студиска програма: Геодезија Работно искуство: најмалку 5 години, Познавање на софтвери: MS Office, AutoCAD, софтвери за изработка на DTM. Овластување за овластен геодет, Персонални способности: Комуникациски способности, Способност за тимска работа, Способност за самостојно водење на проект, Опис на работни задачи: Теренско геодетско снимање на инженерски објекти, Дигитална обработка на DTM, Изработка на полигонски влак Комуникација со…

Read More
Кариера

Дипломиран градежен инженер – насока: Патишта и железници

Оглас број 20230411Бараме: Дипломиран градежен инженер, насока: Патишта и железнициРаботно место: ПроектантЛокација на работно место: Скопје или Радовиш (по избор на кандидатот)Работно време: Понеделник до Петок, од 08:00 до 16:00 часот. Потребни квалификации: Образование: Градежен факултет, насока: Патишта и железници Работно искуство: најмалку 5 години во проектирање, Познавање на софтвери: MS Office, AutoCAD, софтвери за проектирање на патишта. Овластување за проектирање најмалку Б категорија, Персонални способности: Комуникациски способности, Способност за тимска работа, Способност за самостојно водење на проект, Опис на работни задачи: Изработка на Основни проекти, Комуникација со Инвеститор и…

Read More